جلسات فیلم و مکالمه در دوره های ویژه زبان انگلیسی بزرگسالان همراه همیشگی دوره ها در موسسه سپاهان

ازآنجایی‌که تقویت مکالمه انگلیسی اصلی‌ترین هدف آموزش زبان انگلیسی در زبان سرای سپاهان  است، علاوه بر تمرین مکالمه در کلیه‌ی جلسات دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان، در هر ترم جلساتی اختصاصی صرفا جهت ارتقای مهارت گفتارو شنیدار برگزار می شود.

 در دوره‌های ویژه زبان انگلیسی بزرگسالان با استفاده ازموسیقی، فیلم‌ها و سریال‌های محبوب و مرتبط با موضوع درس، فعالیت‌های آموزشی متعددی طراحی شده‌اند که منجر به تقویت مکالمه زبان انگلیسی خواهند شد. دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان در موسسه سپاهان مختص رده سنی 15 سال به بالا بوده و از دو بخش دوره‌های مبتدی و میانی (24 ترم) و دوره‌های تخصصی و پیشرفته (18 ترم) تشکیل شده است. در دوره‌های مبتدی و میانی زبان انگلیسی بزرگسالان از مجموعه‌ی کتاب‌ AMERICAN ENGLISH FILE ( ویرایش 3)  1و 2 و3 و در دوره‌های تخصصی و پیشرفته مجموعه‌ی کتاب  4 و 5 تدریس می‌شوند. علاوه بر این در تمامی مقاطع از کتب ووکب و گرامر جانبی به همراه اپلیکیشن در سطوح مختلف  استفاده می‌شود.

دوره مقدماتی شامل 60 ساعت 

میانی 90 ساعت

و پیشرفته 180 ساعت