ترمیک زبان انگلیسی آنلاین

در طول دورههای ترمیک زبان انگلیسی در موسسه سپاهان مجموعه کتابهای آمریکن انگلیش فایل ( ویرایش سوم ، به روزترین نسخه) با زبان آموزان کار می شود.

هر ترم شامل 20 جلسه یک ساعته و نیم و اضافه بر آن تمرین و رفع اشکال می باشد. 

طی جلسات ، فیلم و مکالمه به صورت جداگانه با زبان آموزان کار می شود .

جهت ثبت نام در این دوره ، ابتدا فرم ثبت نام سایت را تکمیل کرده و پس از تعیین سطح،  دوره ی مشخص شده را انتخاب نمایید .

تعیین سطح الزامیست .

465000 تومان

آخرین دوره ها: