مراکز معتبر نهیه ووچر توفل

مراکز مجاز تهیه ووچر (Voucher) آزمون های TOEFL و GRE و خدمات جانبی آزمون های موسسه ETS به شرح زیر معرفی می گردد. اطلاعات بیشتر متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

  • سازمان سنجش آموزش کشور

وب سایت: ets.sanjesh.org